Idź do

Na magurskich łąkach nastał czas podkolanów białych – storczyków, które łatwo rozpoznamy po ich charakterystycznych, białych kwiatach. Piękny zapach najlepiej poczujemy wieczorem, kiedy podkolany zwabiają zapylające je ćmy. Rozwój nasiona uzależniony jest od obecności w glebie grzyba, który dostarcza mu odpowiedniej ilości wody. Osuszanie łąk i degradacja siedlisk są najczęstszą przyczyną ginięcia tych pięknych roślin.