Idź do

Czytelnia

W Ośrodku Edukacyjnym im. Jana Szafrańskiego w Krempnej znajduje się księgozbiór podręczny udostępniany zainteresowanym w naszej czytelni.
Zbiory liczą ponad 600 pozycji inwentarzowych. Są to wydawnictwa o charakterze popularno-naukowym dotyczące głównie przyrody, ekologii, ochrony środowiska, edukacji przyrodniczej oraz naszego regionu.
Do księgozbioru należą min.: książki, czasopisma oraz pozycje niepublikowane dotyczące naszego terenu czyli operaty planu ochrony, prace doktorskie, magisterskie, licencjackie, inżynierskie, ekspertyzy i opracowania naukowe.
Ze zbiorów czytelni można korzystać tylko na miejscu w dniach:
od wtorku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00.
Zachęcamy do wcześniejszego kontaktu w celu rezerwacji terminu.