Idź do
Wstęp na teren Magurskiego Parku Narodowego od 1 maja do 31 października jest płatny, obowiązują następujące opłaty:
 

a.   Bilet wstępu ważny 1 dzień:

- Normalny           – 8 zł
- Ulgowy               – 4 zł
 

b.      Karnet wstępu ważny 4 dni:

-  Normalny       – 20 zł
-  Ulgowy           – 10 zł 
 

c.     Bilet wielokrotnego wstępu ważny od 1 maja do 31 października, jest biletem imiennym do nabycia wyłącznie w Dyrekcji Magurskiego Parku Narodowego.

-  Normalny       – 100 zł
-  Ulgowy             – 50 zł
 

d.    Do opłat ulgowych za wstęp na oznakowane trasy udostępnione Parku, za okazaniem ważnej legitymacji uprawnieni są: uczniowie szkół, studenci (do 26 lat), dzieci i młodzież, nie dłużej niż do ukończenia 18 roku życia, w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim 
w: (-szkołach prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą zarejestrowanych 
w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, -szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, -sekcjach polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych państw, -szkołach europejskich działających na podstawie konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz.U. z 2005 r. 
Nr 3 poz. 10), emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne, żołnierze służby czynnej. 

e.    Z opłat zwolnieni są: dzieci w wieku do lat 7, osoby, które posiadają zezwolenie dyrektora parku narodowego na prowadzenie badań naukowych w zakresie ochrony przyrody, uczniowie szkół i studenci odbywający zajęcia dydaktyczne w parku narodowym w zakresie uzgodnionym z dyrektorem parku narodowego (zwolnienie nie dotyczy nauczycieli 
i opiekunów), mieszkańcy gmin: Krempna, Nowy Żmigród, Dukla, Osiek Jasielski, Dębowiec, Lipinki, Sękowa za okazaniem dowodu tożsamości, członkowie rodzin wielodzietnych posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny.

Bilety wstępu na szlak można kupić za pośrednictwem strony https://mpn.gov.pl/wstep-do-parku , w Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym im. J.Szafrańskiego w Krempnej oraz ajentów sprzedających bilety przy szlakach (Folusz, Ferdel, Żydowskie, Nieznajowa, Świątkowa Wielka, Huta Polańska).