Idź do
  • Ścieżki przyrodnicze

Podstawowe informacje o szlaku

  • Początek
    Żydowskie 5 km na południe od Krempnej
  • Długość odcinka
    2.50 km
Ścieżka rozpoczyna się w rejonie nieistniejącej wsi Żydowskie, 5 kilometrów na południe od Krempnej. Na jedenastu przystankach, które położone są na 2,5 kilometrowej ścieżce, zobaczyć można różnorodne siedliska i zbiorowiska roślinne istniejące w Parku. Jest to ścieżka interdyscyplinarna, w trakcie jej przejścia poruszane są zagadnienia ogólnoprzyrodnicze oraz dotyczące funkcjonowania Parku. Łagodny przebieg stoków, po których biegnie trasa sprawia, że jest ona przyjazna dla różnych piechurów. Na ostatnim przystanku przygotowane jest miejsce ogniskowe, z którego można skorzystać po uiszczeniu opłaty w OEM. Przejście ścieżki zajmuje około 1,5 godz.

Opinie innych turystów