Idź do
PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW

Osoby przebywające na terenie Parku zobowiązane są do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony przyrody i zasad poruszania się po Parku, a także podporządkowania się poleceniom Służb Parku. Naruszenie zasad i przepisów obowiązujących w Magurskim Parku Narodowym podlega odpowiedzialności karnej. Pracownicy Straży Parku oraz inni upoważnieni pracownicy Służby Parku mają prawo do kontrolowania przewodników, kierowników grup i turystycznych oraz osób indywidualnych na terenie MPN.